خدمات فرهیختگان ری

ارائه مدرک سیکل

ارائه مدرک سیکل آموزش و پرورش به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان

ارائه دیپلم مهارت

ارائه مدرک مهارت فنی و حرفه ای به صورت حضوری و غیر حضوری و با شهریه اقساط

مشاوره ورود دانشگاه

مشاوره به ادامه تحصیلات عالی در دانشگاه

همکاران موسسه فرهیختگان ری

ارائه خدمات آموزشی با کیفیت مطلوب و رضایت مشتری